PROJELERİMİZ

BEYLİKDÜZÜ KARADENİZLİLER DERNEĞİ PROJELERİ

Derneğin amacı ,öncelikle Beylikdüzü ,Orta Ve Doğu Karadeniz’in kültürel, eğitsel, sağlık, çevre ve sportif konularında bilimsel ve çağdaş çözümler üretmek,sosyal yaşamın geliştirilmesini sağlamak,bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi yönünde çaba gösteren diğer sosyal ve mesleki kuruluşlara destek sağlamaktır.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,spor,gezi v.b etkinlikler düzenlemek veya üyelerininbu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde kadın ve gençlik kolları kurmak komisyonlar oluşturmak.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan diğer dernekler, vakıf ve federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarına aynı ya da nakdi yardımda bulunmak.

Başarılı ve muhtaç öğrencilere burs vermek ,iş ve mesleki gelişimini temin etmek için ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde,genç girişimci üniversite öğrencilerine ,çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanları sağlamak.